Vi er på Juletorget i Bergen 5.-6.12 og 13.-14.12.

Vi åpner kunsthandverk hus i Borggato 23.11

Gled dere i lag med oss. 23.november har vi fullt opp dei gamle lokalene til Søstrene Vattendal. vis a vis Bakeriet frugård. Der finnere dere det meste av det vi lager av kniver - skulpturer-  glasskunst. I tillegg har vi Åse Markus der, med flotte handverks produkt som er laget av sykkelhjul slanger. Dette må bare sees. Så er Tutta Torhild Berger utdtilling der, med sine flotte bilder. Se Berger Arts. Så har vi Bente Våge med knall flotte skulpturer og bilder lager i Powertex. Bentes kunst. I tillegg vil vi ha litt gjeste utstillere, Kjersti E Matre - powertex moderen på Bømlo vil ha litt utstilt litt fra sitt enorme galleri-utvalg på Bømlo. Er vi heldige så kommer den tidligere husflidslags leieren Vigdis Vatne fra Stord innom ein periode også med noko heilt nytt og spennende. Så her er det bare å følge med. Eg Ingeborg vil være der tidlig og seint, har både ein ledig stol og fleire til dei som er litt selskap sjuke. Ser fram til ei flott førjuls tid på Vikjo. 

Litt av det vi tilbyr

Vi er på Jensanes 30.11 og 1.12. Med litt av tilbuda våre.

Vi er i Bergen Juletorget, 5. -6.12. Og 12.-13.12

Vi har fått plass på Julemarknad Jensanes 30.11 og 1.12.

Vi kommer på Jensanes 30.11 og 1.12